گروت

نمایش یک نتیجه

گروت تشکیل شده از آب ، سیمان ، ماسه و افزودنی های متداول دیگر می باشد.

از آن جهت پر کردن فضاهای خالی و ترک های بزرگ ، لایه لایه شدن و یا خرد شدن استفاده می شود.از این لحاظ مشابه ملات می باشد.

کاربردی در زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حایل ها دارند.

مهم ترین مزیت آن این است که مکانی که در آن گروت ریخته می شود را کامل پر می کند.

چون منبسط شونده خاصیت غیر انقباضی دارد از گروت آماده جهت مصارف مختلفی مثل، زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حایل ها و …استفاده می شود.